19 07 2022

3874

Olağanüstü Genel Kurul İlanıdır

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

DUYURU İLANI

               Yönetim kurulumuzun almış olduğu 01/07/2022 tarih ve 39 sayılı karara istinaden Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 04/08/2022 günü saat: 18.00 da Merkezefendi Kültür Merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 11/08/2022 tarihinde aynı yerde, aynı gündem ve aynı saatte ile yapılacaktır. Üyelerimize Dernek internet sitesi ve Dernek binası ilan panosuna asılarak duyurulması.

 

GÜNDEM           

Madde – 1 Açılış ve yoklama

Madde – 2 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Madde – 3 Divan oluşturulması

Madde – 4 Divana toplantı tutanaklarını tutma ve imza yetkisi verilmesi

Madde – 5 Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması ve faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapması

Madde – 6 Kulüp giderleri için borçlanma ve alınan borcun iadesi

Madde – 7 Yönetim Kurulu Başkanlığının ve Üye Sayısının Belirlenmesi

Madde – 8 Yeni Yönetim Kurulunun 3 yıllık seçimi yapılması

Madde – 9 Denetim Kurulu 3 Asil üye 3 Yedek Üye olarak 3 yıllık seçimi yapılması

Madde – 10 Dilek, temenni

Madde – 11 Kapanış